งดทําใบขับขี่ใหม่ 2564 ท่ีต้องเข้ารับการอบรม

กรมขนส่งทางบนประกาศ งดการให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถที่ต้องเข้ารับการอบรม เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

แสดงความคิดเห็น (FB)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.