ดาวน์โหลดฟอนต์ จุฬาภรณ์ลิขิต ฟอนต์ราชการไทย 2564 ตัวที่ 14 (Chulabhorn Likit)

6 ก.ค. 2564 คณะรัฐมนตรี เห็นชอบให้เพิ่มแบบอักษรหรือฟอนต์ (font) ชื่อ จุฬาภรณ์ลิขิต เป็นฟอนต์ราชการไทยตัวใหม่ ลำดับที่ 14 (ชุดแบบอักษรมาตรฐานราชการไทย) หลังจากที่ก่อนหน้านี้มีอยู่ 13 แบบ โดยฟอนต์ จุฬาภรณ์ลิขิต เป็นชุดแบบอักษรพระราชทาน ของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ดาวน์โหลดฟอนต์ จุฬาภรณ์ลิขิต >> https://www.cra.ac.th/th/download_fonts/

ฟอนต์จุฬาภรณ์ลิขิต ที่เปิดให้ดาวน์โหลดนั้น ได้แยกประเภทสำหรับการนำไปใช้งานตามอุปกรณ์ต่างๆ ที่แตกต่างกันด้วย ได้แก่ ฟอนต์สำหรับเดสท็อป ฟอนต์สำหรับแอป และสำหรับเว็บ ซึ่งมีน้ำหนักของฟอนต์ทั้งแบบ Light, Regular, Medium และ Bold ครบทุกรูปแบบสำหรับการนำไปใช้งาน

รายชื่อฟอนต์มาตรฐานราชการไทย 14 แบบ

 1. TH-Sarabun PSK
 2. TH-Charmonman
 3. TH-Krub
 4. TH-Srisakdi
 5. TH-Niramit AS
 6. TH-Charm of AU
 7. TH-Kodchasal
 8. TH-K2D July 8
 9. TH-Mali Grade 6
 10. TH-Chakra Petch
 11. TH-Baijam
 12. TH-KoHo
 13. TH-Fah Kwang
 14. TH-Chulabhorn Likit

ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!