ลงทะเบียน ลงประชามตินอกเขต/จังหวัดอื่น ได้ง่ายๆ ผ่านเว็บไซต์ ไม่ต้องส่งเอกสารใดๆ

เป็นที่ทราบกันดีกว่าวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นี้ ทางรัฐบาลจะจัดให้มีการลงประชามติ เพื่อรับ หรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยประชาชนคนไทยที่มีอายุครบ 18 ปี ก็จะมีสิทธิ์เข้าร่วมลงประชามติดังกล่าวได้เช่นเดียวกับการเลือกตั้ง ซึ่งในตอนนี้ทาง กกต. ก็ได้เปิดให้คนที่มีสิทธิ์ลงประชามติ สามารถลงทะเบียนเพื่อขอลงประชามตินอกเขตพื้นที่ทะเบียนบ้านของตัวเอง (เช่น มาทำงานที่กรุงเทพฯ แต่ทะเบียนบ้านยังอยู่ต่างจังหวัด) ได้ ผ่าน 3 ช่องทาง คือ ยื่นด้วยตนเอง ณ ที่ว่าการอำเภอ, ยื่นผ่านทางไปรษณีย์ และยื่นผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นวิธีการที่ง่าย ที่ผมจะมาแนะนำในวันนี้

การยื่นคำร้องเพื่อลงประชามตินอกเขต/นอกจังหวัด ผ่านอินเทอร์เน็ตนั้น สามารถทำได้ง่ายๆ ผ่านระบบเว็บไซต์ กกต. ทำได้ด้วยตนเอง ไม่ต้องแนบหรือส่งสำเนาเอกสารใดๆ ให้วุ่นวาย

เริ่มจาก เข้าไปที่เว็บไซต์ http://election.dopa.go.th/ectoutvote แล้วคลิกที่ เข้าสู่ระบบ

โดยข้อมูลที่ใช้เข้าสู่ระบบนั้น ก็เป็นข้อมูลส่วนตัวของเรา ได้แก่เลขประจำตัวประชาชน ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขหลังบัตรประชาชน และเลขรหัสประจำบ้าน

หมายเลขหลังบัตรประชาชน

เลขรหัสประจำบ้าน (จากทะเบียนบ้าน)

เมื่อเข้าสู่ระบบได้แล้ว ระบบก็จะให้เลือกว่าเรามีความประสงค์จะลงประชามตินอกเขต ณ จังหวัดใด จากนั้นก็ทำการยืนยันข้อมูล

การยื่นลงทะเบียนเพื่อขอลงประชามตินอกเขตผ่านอินเทอร์เน็ต สามารถทำได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายนนี้ สำหรับคนที่กดลงทะเบียนไปแล้ว แต่ต้องการเปลี่ยนใจเพื่อยกเลิก หรือเปลี่ยนเป็นจังหวัดอื่นๆ สามารถเข้าไปแก้ไขได้ผ่านเว็บไซต์เดียวกันนี้ได้ จนกว่าจะถึงวันที่ 30 มิถุนายน

ดูคู่มือการลงทะเบียนเพื่อขอลงประชามตินอกเขตได้ที่ > คลิก


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!