iPhone X อ่านว่า “ไอโฟนสิบ” (ไอโฟนเท็น) ไม่ใช่ ไอโฟนเอ็กซ์ !

มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยที่เป็นควันหลงจากการเปิดตัวไอโฟนรุ่นใหม่ของแอปเปิลมาบอกกล่าวครับ ซึ่งมีการเปิดตัวใหม่ทั้ง iPhone 8 และ iPhone X ซึ่งในรุ่นหลังนี้เป็นไอโฟนรุ่นพิเศษฉลองครบรอบ 10 ปีไอโฟน แต่ผมเชื่อว่ายังมีหลายคนเข้าใจผิด หรืออ่านออกเสียงผิดว่า iPhone X อ่านว่า ไอ-โฟน+เอ็กซ์ แต่จริงๆ แล้วตัว X ของชื่อไอโฟนรุ่นนี้ เป็นเลขแบบโรมัน ซึ่งแปลว่า “สิบ” หรือตรงกับ 10 ในตัวเลขอารบิกนั่นเอง

ดังนั้น iPhone X จึงอ่านออกเสียงแบบทับศัพท์ว่า “ไอโฟนเท็น” (10=ten) หรือพูดเป็นภาษาไทยว่า “ไอโฟนสิบ” ก็ได้

การนำตัวเลขแบบโรมันมาตั้งชื่อเรียกของ Apple ไม่ได้เพิ่งมีแค่ตอน iPhone X แต่ระบบปฏิบัติการบนเครื่องแมคก็เคยมีชื่อ OS X (โอเอสเท็น) มาแล้ว ซึ่งภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น macOS


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!