เว็บลงทะเบียนคืนค่าไฟ measy.mea.or.th การไฟฟ้านครหลวง เข้าไม่ได้

นอกจากระบบของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคล่มเป็นอัมพาตในวันที่เปิดให้ลงทะเบียนคืนค่าไฟในวันแรกแล้ว เว็บไซต์ measy.mea.or.th ของการไฟฟ้านครหลวง สำหรับคนที่อยู่ในเขตกรุงเทพ ก็ล่มและช้า เช่นเดียวกัน โดยมีการขึ้นข้อความว่า มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมาก ให้รอลงทะเบียนใหม่ในภายหลัง ซึ่งยังเปิดให้ลงทะเบียนเรื่อยๆ มีมีกำหนดหมดเขต


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!

แสดงความคิดเห็น (FB)

Leave A Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.