OBEC Content Center ดาวน์โหลดสื่อการสอน สำหรับเรียนออนไลน์จาก สพฐ.

OBEC Content Center คือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ รวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอล สำหรับให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นำไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รวบรวมและจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)

OBEC Content Center รองรับการใช้งานได้ทุกอุปกรณ์ ประกอบด้วย 5 ส่วน

  • Authoring Tool (AT): สร้างและอัปโหลดเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Content Verification System (CVS): ตรวจสอบเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Content Center (CC): ใช้งานเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Content Management System (CMS): บริหารจัดการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์
  • Local Content Server (LCS): ให้บริการเนื้อหาอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างการเลือกเนื้อหาใน OBEC Content Center

วิธีสมัครสมาชิก OBEC Conter Center

  1. กดสมัครสมาชิก
  2. เลือกประเภทการลงทะเบียน
  3. กรอกข้อมูลผู้ใช้งาน ให้ครบถ้วน
  4. กดยอมรับเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว
  5. เสร็จแล้วกดปุ่มลงทะเบียน

ดูรายละเอียดและเริ่มใช้งาน OBEC Conter Center ได้ที่ https://contentcenter.obec.go.th


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!