Big C Archive


Latest Posts

จ่ายประกันสังคม มาตรา 39 ปี 2562 ที่บิ๊กซี ฟรีค่าธรรมเนียม

กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคม ร่วมกับ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคมให้แก่ผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ผ่านเคาน์เตอร์บิ๊กซี ซึ่งจะเปิดให้บริการ ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป ซึ่งมีสาขาให้บริการกว่า 1,000 สาขาทั่วประเทศ โดยผู้ประกันตนสามารถชำระได้ด้วยเงินสดเฉพาะงวดเดือนปัจจุบัน 1 งวด และงวดเดือนย้อนหลังพร้อมเงินเพิ่มตามกฎหมาย (ถ้ามี) ได้ 1 งวด ทั้งนี้ผู้ประกันตนที่ชำระเงินที่เคาน์เตอร์บิ๊กซี จะได้รับใบเสร็จรับเงินทันที โดยผู้ประกันตนไม่เสียค่าธรรมเนียมการชำระเงินแต่อย่างใด ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

เติมเงินที่ Big C รับส่วนลด 10 บาท (AIS, Dtac, True)

Big C จัดโปรโมชั่นดึงดูดให้คนมาเติมเงินมือถือผ่านเค้าเตอร์ของตัวเอง ด้วยการแจกคูปองส่วนลด 10 บาท เมื่อซื้อสินค้าที่บิ๊กซีเพียง 100 บาท ขึ้น สามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการเติมเงินเข้าเบอร์มือถือ ได้ทั้ง AIS, dtac และ Truemove H ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet