Big Wallet Archive


Latest Posts

บิ๊กวอลเล็ท คืออะไร ? จ่ายเงินที่บิ๊กซีได้ทุกสาขาไม่ต้องถือเงินสด

บิ๊กวอลเล็ท (Big Wallet) คือแอปพลิเคชันกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้แทนเงินสด ในการชำระค่าสินค้าที่บิ๊กซีทุกสาขาทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบาย และสิทธิพิเศษจากรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เมื่อชำระค่าสินค้าผ่านบิ๊กวอลเล็ท ทั้งยังมีความปลอดภัยด้วยมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet