DLT Archive


Latest Posts

DLT-GPS แอพเช็ค GPS รถตู้ ตรวจสอบความเร็วรถสาธารณะ พร้อมแจ้งร้องเรียน

กรมขนส่งทางบก เปิดให้ประชาชนได้ดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น DLT-GPS ซึ่งเป็นแอพที่ใช้ตรวจสอบความเร็วรถโดยสารสาธารณะหรือรถตู้ตามข้อบังคับทางกฏหมาย ซึ่งปัจจุบันมีการติดตั้งเครื่องจับสัญญาณ GPS ในรถโดยสารทุกๆ คันแล้ว เพียงเข้าแอพและกรอกหมายเลขทะเบียนรถ ก็สามารถติดตามตำแหน่งปัจจุบัน และตัวเลขความเร็วของรถคันนั้นๆ ได้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet