DrumKick Archive


Latest Posts

แอพตีกลอง DrumKick แจกฟรี …มูลค่า $7

 DrumKick แอพตีกลองคุณภาพดีสำหรับ iPhone/iPad ได้จัดโปรโมชั่นลดราคาเหลือ 0 บาท ให้ผู้ใช้ iOS ทุกคนสามารถดาวน์โหลดไปใช้กันได้ฟรีๆ จากปกติมูลค่า $2 (สำหรับ iPhone) และ $5 (สำหรับ iPad) ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet