GHB Archive


Latest Posts

โครงการสินเชื่อบ้าน ธอส 2562 -2563 ดอกเบี้ย 2.5%

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ออกโครงการสินเชื่อประชารัฐทำให้คนไทยมี “บ้าน” ได้จริง 3 ปีแรก อัตราดอกเบี้ยพิเศษคงที่ 2.50% ต่อปี ลดค่าโอน และ ค่าจดจำนอง เหลือ 0.01% เพียงล้านละ 100 บาท กำหนดระยะเวลายื่นกู้และทำนิติกรรมตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 24 ธันวาคม 2563 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีจองสลาก ธอส. ชุดวิมานเมฆ 2562 ก่อนเปิดจำหน่ายจริง (มีจำกัดแค่ 27,000 หน่วย)

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดให้ผู้ที่สนใจจะซื้อสลากออมทรัพย์ ธอส.ชุดวิมานเมฆ หน่วยละ 1 ล้านบาท สามารถสั่งจองการซื้อล่วงหน้าได้ ตั้งแต่วันที่ 22 ก.ค. – 15 ส.ค. 2562 กรณีที่มีผู้แจ้งความประสงค์จะซื้อเกิน 27,000 หน่วย ธนาคารกำหนด Random รายชื่อผู้ที่ได้รับสิทธิ์วันที่ 19 สิงหาคม 2562 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

สลาก ธอส. ชุดวิมานเมฆ ใบละ 1 ล้าน ผลตอบแทนขั้นต่ำ 1.4% เปิดจอง 22 กรกฎาคม 2562

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เตรียมออกจำหน่ายสลากออมทรัพย์ในชื่อชุด “วิมานเมฆ” ราคาหน่วยละ 1 ล้านบาท ผลตอบแทนเมื่อฝากสลากครบกำหนดจะได้อยู่ที่ 1.4% ต่อปี ลุ้นถูกรางวัลใหญ่ 2 แสนบาทได้ทุกเดือน รวม 36 ครั้ง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet