GOMO Archive


Latest Posts

GOMO AIS เครือข่ายใหม่ มาแทนที่ NU Mobile

ก่อนหน้านี้ AIS ให้บริการเครือข่ายน้องใหม่ในเครือเดียวกันชื่อ NU Mobile ล่าสุดตอนนี้ได้มีการรีแบรนด์ หรือเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น GOMO by AIS ชูจุดขายความเป็นซิมออนไลน์ 100% สามารถทำรายการเปิดเบอร์ใหม่ สมัครแพ็คเกจ ต่างๆ ได้ด้วยตนเองผ่านแอพพลิเคชั่น ไม่ต้องไปศูนย์บริการ และใช้เครือข่ายสัญญาณเดียวกันกับ AIS ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet