HP Reveal Archive


Latest Posts

HP Reveal แอปสร้าง AR ยอดนิยม (ชื่อเดิมของ Aurasma)

Aurasma แอปสร้าง AR (augmented reality) อย่างง่ายๆ ที่ได้รับความนิยมพอสมควร ได้เปลี่ยนชื่อแอปใหม่ ทั้งในระบบ Android และ iOS เป็นชื่อ HP Reveal ซึ่งโดยรวมแล้วบริการและฟีเจอร์ต่างๆ ยังอยู่เหมือนเดิม ล็อกอินด้วยบัญชี Aurasma ของเดิมได้ และได้มีการปรับ UI ใหม่เล็กน้อยให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet