Law Archive


Latest Posts

ร่าง พ.ร.บ.คอมฯ เวอร์ชั่นใหม่ “ผู้ดูแลระบบ” รับโทษหนักกว่าคนทั่วไป, โหลดบิทเจอคุก 3 ปี

บล็อกตอนนี้จะเป็นตอนพิเศษนะครับ เพราะเป็นข่าวภายในประเทศของเราเอง และเป็นเรื่องใกล้ตัวนักท่องเน็ตมากยิ่งขึ้น เป็นข่าวเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฉบับใหม่ ของประเทศไทย ซึ่งเรื่องที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์มากที่สุดก็คือ การเพิ่มโทษให้ ผู้ดูแลระบบ มีความผิดเทียบเท่าผู้กระทำความผิด หรือเพิ่มในเรื่องความผิดเกี่ยวกับการโหลดบิตทอเร้น ซึ่งข่าวนี้ผมขอคัดลอกมาจาก เว็บไซต์ของมติชนออนไลน์ นะครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet