myCIMB Archive


Latest Posts

myCIMB : เปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล ของธนาคาร CIMB ไทย รับดอกเบี้ยสูง 2%

ธนาคาร CIMB Thai เปิดแคมเปญเงินฝากดอกเบี้ยสูง เมื่อเปิดบัญชีออมทรัพย์ดิจิทัล ผ่านแอพ myCIMB ฝากเงินตั้งแต่ 500-100,000 บาท รับดอกเบี้ยสูง 2% ต่อปี ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet