MyHeritage Archive


Latest Posts

ดาวน์โหลด MyHeritage Deep Nostalgia แอปทําให้ภาพมีชีวิต, ภาพนิ่งเคลื่อนไหวได้

แนะนำแอป MyHeritage – Family tre‪e แอปที่มีระบบ AI ชื่อว่า Deep Nostalgia สามารถทำให้รูปภาพนิ่งมีชีวิต หรือเคลื่อนไหวได้อีกครั้ง ซึ่งจะเห็นหลายๆ คน ใช้แอปนี้เพื่อทำให้ภาพบรรพบุรษหรือบุคคลที่ล่วงลับไปแล้วกลับมายิ้มหรือดูมีชีวิตชีวาอีกครั้งได้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet