PEA Archive


Latest Posts

การไฟฟ้ายกเลิกเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

ตั้งต่วันที่ 19 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป การไฟฟ้ายกเลิกการเก็บเงินประกันการใช้ไฟฟ้าแล้ว สำหรับผู้ใช้ตามบ้านหรือกิจการขนาดเล็ก ตามนโยบายที่มีการคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟ ยกตัวอย่างเช่น ขนาดมิเตอร์ 15 แอมป์ ปกติต้องเสียค่าประกันการใช้ไฟ 2,000 บาท ก็จะได้รับการยกเว้นไม่เรียกเก็บ จ่ายเพียง 700 บาท เป็นค่าตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รับเงินคืนประกันค่าไฟฟ้า ที่เซเว่นฯ (7-11) ง่ายๆ สำหรับคนไม่มีพร้อมเพย์

นอกจากการรับเงินคืนผ่านทางพร้อมเพย์ หรือโอนเข้าบัญชีธนาคารแล้ว การรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าคืน ยังสามารถเลือกรับเงินผ่านทางเคาน์เตอร์เซอร์วิส ที่เซเว่นฯ (7-11) ทุกสาขาได้ไม่เสียค่าธรรมเนียม ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

คนแห่ลงทะเบียนขอคืนเงินค่าไฟ เว็บ dmsxupload.pea.co.th/cdp เข้าไม่ได้

เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก สำหรับโครงการคืนเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ในวันนี้ 25 มีนาคม 2563 โดยมีรายงานว่าเว็บไซต์สำหรับการลงทะเบียนดังกล่าวของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (dmsxupload.pea.co.th/cdp) เกิดอาการล่ม หรือเข้าได้แต่ช้ามากๆ ไม่สามารถลงทะเบียนได้จริง ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วเกิดจากสาเหตุที่มีประชาชนมารุมลงทะเบียนพร้อมกันเยอะเกินไป ต้องรอให้คนน้อยๆ หรือรอทางการไฟฟ้าแก้ไขระบบ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีสแกน QR Code ใบแจ้งค่าไฟ เพื่อรับเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้า

นอกจากเปิดให้ลงทะเบียนได้ที่สำนักงานหรือเข้าผ่านเว็บไซต์แล้ว อีกวิธีง่ายๆ ในการลงทะเบียนเพื่อของรับเงินประกันค่าใช้ไฟฟ้าคืน ตามนโยบายของรัฐบาล สามารถทำได้โดยการสแกน QR Code ท้ายใบแจ้งค่าไฟฟ้า เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และเริ่มช่องทางการรับเงินได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นพร้อมเพย์ หรือรับผ่านทางบัญชีธนาคาร ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีหา หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า อยู่ตรงไหน ? (ลงทะเบียนคืนเงินประกันค่าไฟ)

สำหรับการลงทะเบียนเพื่อขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าตามนโยบายของรัฐบาลที่จะเปิดให้ลงทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2563 นั้น ก่อนจะไปลงทะเบียนเราจะต้องเตรียม 1 ในข้อมูลสำคัญก่อน นั่นก็คือหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า หรือหมายเลขบัญชีแสดงสัญญา การใช้ไฟฟ้าของบ้านเราก่อนนะครับ โดยในตอนนี้ผมจะมาแนะนำว่าหมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้า อยู่ตรงไหน จะเอาเลขใดมากรอกตอนลงทะเบียนได้ โดยแบ่งเป็นของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในต่างจังหวัด และของการไฟฟ้านครหลวง สำหรับผู้ใช้ไฟในเขตกรุงเทพฯ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

3 ขั้นตอนลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ขั้นตอน ขอคืนเงินค่าประกันไฟฟ้า การไฟฟ้านครหลวง และ ส่วนภูมิภาค

ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็กสามารถตรวจสอบช่องทาง เพื่อขอรับเงินค่าประกันการใช้ไฟฟ้า ทั้งนี้จะเริ่มจ่ายเงินคืนตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป โดยขั้นตอนการขอคืนของทั้ง การไฟฟ้านครหลวง (ในเขตกรุงเทพ) และ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีดังนี้ครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

dmsxupload.pea.co.th/cdp เว็บลงทะเบียนขอคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า

เผยโฉมเว็บไซต์สำหรับระบบลงทะเบียนการคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า จากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียนได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งเว็บไซต์ดังกล่าวามารถเข้าได้จากทั้งคอมพิวเตอร์และมือถือ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีลงทะเบียน คืนเงินประกันไฟฟ้า กฟภ. ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 25 มีนาคม 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณา คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยขึ้นอยู่กับแต่ละราย ตามจำนวนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อมาขอใช้ไฟฟ้า ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ใบแจ้งค่าไฟฟ้าโฉมใหม่ เริ่มใช้กรกฎาคม 2562

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคประกาศปรับปรุงและขยายขนาดแบบฟอร์มใบแจ้งค่าไฟฟ้าโฉมใหม่ ที่จะมีขนาดใหญ่กว่าเดิม และจัดเรียงบาร์โค้ดใหม่เป็นแนวนอนไปทางเดียวกับตัวบิล ซึ่งจะเริ่มใช้งานตั้งแต่การแจ้งค่าไฟฟ้าประจำเดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รายละเอียดการขอใช้ไฟฟ้าผ่านอินเตอร์เน็ต จากเว็บการไฟฟ้าฯ

สำหรับคนที่สร้างบ้านหรือย้ายบ้านใหม่แล้วต้องการจะขอใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้า ทุกวันนี้สามารถทำการยื่นเรื่องเพื่อขอใช้ไฟฟ้า พร้อมตรวจสถานะคำขอแบบออนไลน์ได้เลย ไม่จำเป็นต้องไปที่ศูนย์บริการของการไฟฟ้า ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รีวิว จ่ายค่าไฟผ่านแอพ PEA Mobile ของการไฟฟ้า

สำหรับใครที่ใช้ไฟฟ้าจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ตอนนี้สามารถจ่ายค่าไฟได้โดยตรงผ่านแอปของการไฟฟ้าฯ เอง ได้แล้วนะครับ ชื่อแอป PEA Mobile (ก่อนหน้านี้ใช้ดูค่าไฟได้อย่างเดียว) โดยสามารถหักเงินได้ผ่านทางธนาคารกสิกรไทย หรือตัดเงินผ่านบัตรเครดิตก็ได้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

จ่ายค่าไฟเกินกําหนด ที่เซเว่นฯ แบบไม่มีบิลได้แล้ว

แชร์ประสบการณ์สุดระทึก ลืมจ่ายค่าไฟของเดือนที่แล้ว จนกระทั่งบิลของเดือนใหม่มา พร้อมพนักงานของการไฟฟ้าที่จะเข้ามาตัดกระแสไฟ เลยขอร้องพนักงานการไฟฟ้าว่าอย่าเพิ่งตัด เดี๋ยวจะรีบไปจ่ายเลย T^T แต่วันที่เกิดเหตุเป็นวันเสาร์อาทิตย์ สำนักงานการไฟฟ้าแถวบ้านคงปิด จะไปจ่ายได้ก็ต้องขับรถไกล ที่เค้าเตอร์ของการไฟฟ้าตามห้าง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

แจ้งไฟดับ ตรวจสอบ/จ่ายค่าไฟฟ้า ได้ง่ายๆ ผ่านแอป PEA Mobile

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ออกอัพเดทใหม่ล่าสุดให้แอป PEA Mobile ซึ่งการอัพเดทครั้งนี้ ได้เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ๆ ที่น่าสนใจหลายส่วนด้วยกัน อาทิเช่น สามารถตรวจสอบค่าไฟ จากหมายเลขมิเตอร์ของบ้านเราได้ ว่าแต่ละเดือนมียอดใช้เท่าไร และยังสามารถสร้างบาร์โค้ดในมือถือ เพื่อนำไปชำระผ่านจุดชำระต่างๆ ได้อีกด้วย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet