thailand Archive


Latest Posts

รายละเอียด ก่อนลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ส่วนลดที่พัก/ค่าตั๋วเครื่องบิน 40%

รัฐบาลเปิดเว็บไซต์ เราเที่ยวด้วยกัน.com โครงการสนับสนุนให้คนไทยท่องเที่ยวไทย ด้วยการมอบส่วนลดค่าที่พัก 40% สูงสุดไม่เกิน 3,000 บาท, รับคูปองเที่ยว 600 บาท/วัน และส่วนลดค่าตั๋วเครื่องสูงสุด 1,000 บาท เริ่มลงทะเบียน 15 ก.ค. 2563 เงื่อนไขคือ ต้องเป็นคนไทย อายุ 18 ปีขึ้นไป รับสิทธิเมื่อท่องเที่ยว กิน และนอน ในจังหวัดที่ไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

สมัครงาน การไฟฟ้า (กฟผ) 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ egat.co.th/recruit

การไฟฟ้่ส่วนภูมิภาค (กฟผ.) เปิดรับสมัครงาน ประจำปี 2563 คุณวุฒิระดับ ปวช. ขึ้นไป ได้แก่ อัตราทั่วไป : ไม่จำกัดภูมิลำเนาของผู้สมัคร สามารถเลือกสมัครได้ทุกพื้นที่ตามที่ กฟผ. ประกาศรับสมัคร และอัตราภูมิภาค : สำหรับผู้สมัครในพื้นที่ภูมิภาค สามารถเลือกสมัครได้ในพื้นที่ที่ตนเอง หรือบิดา หรือมารดา มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตามพื้นที่จังหวัดที่ กฟผ. กำหนดติดต่อกันไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร โดยจะเปิดรับสมัครงานผ่านระบบออนไลน์ ในวันที่ 15 – 31 กรกฎาคม 2563 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

csgcheck.dcy.go.th ตรวจสอบสิทธิ์กลุ่มเปราะบาง เงินอุดหนุนแรกเกิด

กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) เปิดให้ตรวจสอบสิทธิ์ การรับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง สำหรับเด็กแรกเกิด ให้เพิ่มอีกเดือนละ 1,000 บาท นาน 3 เดือน รวม 3,000 บาท โดยสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เว็บ csgcheck.dcy.go.th จากนั้นระบุเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน และเลขประจำตัวประชาชนของเด็กแรกเกิด ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ตารางเดินรถนครชัยแอร์ เชียงใหม่ โคราช กรุงเทพ ฯลฯ ล่าสุด มิ.ย. 2563 เป็นต้นไป

นครชัยแอร์ประกาศเที่ยวเดินรถ ในช่วงสถานการณ์ COVID-19 เปิดเดินรถเที่ยวกลางคืนแล้วทุกเส้นทาง เริ่มใช้เที่ยวเวลานี้ตั้งแต่วันที่ 2 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป โดยลูกค้าต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา หากไม่สวมหน้ากากอนามัยไม่สามารถเดินทางได้ ผู้โดยสารทุกคนต้อง Scan QR Code “ไทยชนะ” ที่มีอยู่บนรถทุกคัน เพื่อนเช็คอิน และเช็คเอาท์ กรณีไม่มี Smart Phone ให้ลงชื่อในเอกสารที่พนักงานเตรียมไว้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ราคากลางครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ 2563 กระทรวงดิจิทัล

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เผยเอกสารเกณฑ์ราคากลางครุภัณฑ์ คอมพิวเตอร์ ฉบับล่าสุด เดือนพฤษภาคม 2563 ออกมาแล้ว สำหรับหน่วยงานราชการที่ต้องการจัดซื้อคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ ICT อื่นๆ สามารถใช้เกณฑ์ราคานี้อ้างอิงได้ทันที ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

OBEC Content Center ดาวน์โหลดสื่อการสอน สำหรับเรียนออนไลน์จาก สพฐ.

OBEC Content Center คือ แพลตฟอร์มการเรียนรู้ รวมสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบดิจิตอล สำหรับให้ครู นักเรียน ผู้ปกครอง นำไปใช้ประกอบในการจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รวบรวมและจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ลงทะเบียนเกษตรกรรับเงินเยียวยาโควิด โหลดแบบฟอร์ม เว็บ http://farmer.doae.go.th

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอเพื่อช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้กับประชาชน เกษตรกร และผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน จำนวน 10 ล้านราย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกร – ยกเลิกทะเบียนเกษตรกร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดให้ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเปิดโอกาศให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการยกเลิกทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่หลายคนเพิ่งรู้ตัวว่าอยู่ในทะเบียนเกษตรกร ไม่สามารถรับเงินเยียวยา 5000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกันได้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

กรุงไทยเปิดให้ ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน (รับเงิน 5000 บาท) และแก้ไขข้อมูลได้ หลังรับ SMS

กรุงไทย เปิดให้ขอยกเลิกการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน สามารถยกเลิกได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ย้ำ! ยกเลิกแล้วจะไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ และสำหรับท่านที่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้รอ sms แจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จ ก่อนจึงจะแก้ไขได้เท่านั้น ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รายละเอียด คืนเงินประกันประปา เริ่มลงทะเบียน 15 เมษายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเผยรายละเอียดการขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาคืน สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้องไป ได้สามช่องทาง คือ เว็บไซต์ของ กปภ. แอพพลิเคชั่น PWA1662 และ LINE @PWAThailand ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รายละเอียดลงทะเบียน ประกันสังคมกรณีว่างงาน มาตรา 33, มาตรา 39

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบ ขยายเวลาส่งเงินสมทบ และการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนวันแรก เสาร์นี้ 28 มีนาคม

สำนักงานประกันสังคม ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาจากผลกระทบโควิด 19  จากกระทรวงการคลังโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563 )  เริ่มลงทะเบียนวันแรก ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีขึ้นทะเบียนคนว่างงาน รับเงินชดเชยประกันสังคม ช่วงตกงาน

ลูกจ้าง หรือพนักงานห้างร้าน บริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนถูกเลิกจ้าง หากคุณเคยส่งเงินเข้าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเข้ามาลงทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีลงทะเบียน คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง MEA Smart Life

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ชี้แจงวิธีตรวจสอบสิทธิ์ คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภท 2 (กิจการขนาดเล็ก) เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

3 ขั้นตอนลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet