thailand Archive


Latest Posts

กรุงไทยเปิดให้ ยกเลิกเราไม่ทิ้งกัน (รับเงิน 5000 บาท) และแก้ไขข้อมูลได้ หลังรับ SMS

กรุงไทย เปิดให้ขอยกเลิกการลงทะเบียน มาตรการเยียวยา 5,000 บาท (3 เดือน) สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะขอยกเลิกการลงทะเบียน สามารถยกเลิกได้ที่ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ตั้งแต่วันที่ 4 เม.ย. 63 เป็นต้นไป ย้ำ! ยกเลิกแล้วจะไม่สามารถกลับมาลงทะเบียนใหม่ได้ และสำหรับท่านที่ต้องการแก้ไขข้อมูลให้รอ sms แจ้งลงทะเบียนไม่สำเร็จ ก่อนจึงจะแก้ไขได้เท่านั้น ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รายละเอียด คืนเงินประกันประปา เริ่มลงทะเบียน 15 เมษายน 2563

การประปาส่วนภูมิภาคเผยรายละเอียดการขอรับเงินประกันการใช้น้ำประปาคืน สำหรับผู้ใช้น้ำประเภทที่ 1 (ที่พักอาศัย) สามารถตรวจสอบสิทธิ์ผ่านระบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันที่ 15 เมษายน 2563 เป็นต้องไป ได้สามช่องทาง คือ เว็บไซต์ของ กปภ. แอพพลิเคชั่น PWA1662 และ LINE @PWAThailand ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รายละเอียดลงทะเบียน ประกันสังคมกรณีว่างงาน มาตรา 33, มาตรา 39

มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยกล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือนายจ้าง ลูกจ้าง ผู้ประกันตน ในเรื่องของการลดอัตราเงินสมทบ ขยายเวลาส่งเงินสมทบ และการเพิ่มสิทธิประโยชน์กรณีว่างงานเนื่องจากเหตุสุดวิสัย ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

เราไม่ทิ้งกัน.com ลงทะเบียนวันแรก เสาร์นี้ 28 มีนาคม

สำนักงานประกันสังคม ขอให้ผู้ประกันตนมาตรา 39 และ 40 สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการเยียวยาจากผลกระทบโควิด 19  จากกระทรวงการคลังโดยรัฐบาลจะจ่ายเงินชดเชยรายได้ให้ 5,000 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน (เมษายน – มิถุนายน 2563 )  เริ่มลงทะเบียนวันแรก ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 นี้ เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 08.00 – 18.00 น. ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีขึ้นทะเบียนคนว่างงาน รับเงินชดเชยประกันสังคม ช่วงตกงาน

ลูกจ้าง หรือพนักงานห้างร้าน บริษัทเอกชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 จนถูกเลิกจ้าง หากคุณเคยส่งเงินเข้าประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน สามารถเข้ามาลงทะเบียนประกันตนกรณีว่างงาน สำหรับใช้เป็นหลักฐานยืนยันในการขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกรณีว่างงาน ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตในการขอรับสิทธิประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงาน ตามพระราชบัญญัติประกันสังคม พ.ศ. 2533 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีลงทะเบียน คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ของการไฟฟ้านครหลวง MEA Smart Life

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) ชี้แจงวิธีตรวจสอบสิทธิ์ คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภท 1 (บ้านอยู่อาศัย) และประเภท 2 (กิจการขนาดเล็ก) เริ่มวันที่ 25 มีนาคม 2563 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

3 ขั้นตอนลงทะเบียน ขอคืนเงินประกันมิเตอร์ไฟ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (กกพ.) แจ้งขั้นตอนการขอรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้า โดยประชาชนผู้เป็นเจ้าของมิเตอร์สามารถเริ่มลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินคืนตามมาตรการช่วยเหลือผลกระทบจากโควิด-19 ได้ตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.เป็นต้นไป โดยผู้ยื่นเรื่องสามารถเดินทางไปลงทะเบียนที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

วิธีลงทะเบียน คืนเงินประกันไฟฟ้า กฟภ. ผ่านเว็บไซต์ เริ่ม 25 มีนาคม 2563

ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เห็นชอบให้รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานต้นสังกัดที่เกี่ยวข้องพิจารณา คืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้าให้กับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก เพื่อเป็นการเยียวยาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยขึ้นอยู่กับแต่ละราย ตามจำนวนที่ผู้ใช้ไฟฟ้าวางเงินประกันการใช้ไฟฟ้าไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเมื่อมาขอใช้ไฟฟ้า ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

คืนเงินค่าประกันไฟฟ้า 2000 บาท กระตุ้นเศรษฐกิจคนไทย

อีกหนึ่งมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาล ที่จะมีการคืนเงินค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า ทั้งการไฟฟ้านครหลวง และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เริ่มตั้งแต่ 300 บาท ไปจนถึง 4,000 บาท ซึ่ง ณ ตอนนี้ยังไม่มีรายละเอียดขั้นตอนที่แน่ชัดว่าจะมีหลักเกณฑ์เป็นอย่างไรบ้าง แต่มีข้อมูลเบื้องต้นว่าจะได้เงินคืนประชาชนกว่า 21 ล้านคนเลยทีเดียว เพื่อหวังให้คนนำเงินค่าประกันคืนไปจับจ่ายใช้สอยเพื่อให้เงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รัฐบาลแจกเงิน 1,000 บาท “กินพักเที่ยว” กระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ

รัฐบาลเตรียมจัดโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกรอบ คราวนี้เป็นการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ เพื่อเยียวยาผลกระทบจากไวรัส COVID-19 โดยจะแจกเงินให้ประชาชนที่ได้รับสิทธิ์คนละ 1,000 บาท ไปใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (ไม่สามารถนำไปซื้อสิ่งของเครื่องใช้ทั่วไปได้) ส่วนรายละเอียดโครงการจะเป็นอย่างไร และจะเปิดลงทะเบียนวันไหน ต้องรอทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาประกาศออกมาอีกทีครับ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รายชื่อร้านธงฟ้า ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายใน

จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภคโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน (Mobile Unit) วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลาจำหน่ายเริ่มประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ แต่ละจุดอาจเปิดจำหน่ายในเวลาแตกต่างกันตามแต่ระยะทางใกล้ – ไกล จากจุดกระจายสินค้า ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

สมัครสอบ ก.พ. 63 เริ่มวันแรก 6 กุมภาพันธ์ 2563 เว็บเข้าไม่ได้

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี พ.ศ. 2563 ทั้งแบบการสอบประจำปี (Paper & Pencil) และ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Exam) ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

สลาก ธกส. หน่วยละ 500 ปี 2563 ชุดเกษตรมั่นคง 3 ลุ้นรางวัล 20 ล้านบาท

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เตรียมจำหน่าย สลากออมทรัพย์ทวีสิน ชุดเกษตรมั่นคง 3 ชุดใหม่ล่าสุดประจำปี 2563 แบบหน่วยละ 500 บาท ลุ้านรางวัลที่ 1 สูงสุด 20 ล้านบาท เริ่มรับฝาก 17 กุมภาพันธ์ 2563 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

รายละเอียดโครงการ บ้านถูกทั่วไทย เช่าเดือนละ 999 บาท (การเคหะ)

การเคหะแห่งชาติออกโครงการ “การเคหะแห่งชาติ” ให้โอกาสคนไทยได้มีที่อยู่อาสัยในราคาสบายๆ ด้วย 3 โปรโมชั่น ได้แก่ บ้านเช่าราคาพิเศษ เริ่ม 999 บาท/เดือน จำนวน 10,000 ยูนิต,ลดราคาที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ จำนวน 35 โครงการ เริ่ม 250,000 บาท และ โอนกรรมสิทธิ์ ลุ้นรับ เครื่องใช้ไฟฟ้าและของรางวัลมูลค่ารวม 1,000,000 บาท ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet

ช่อง NBT ถ่ายทอดสดฟุตบอลไทย พบ เวียดนาม ซีเกมส์ 2019 นัดชี้ชะตาเข้ารอบ

ฟุตบอลซีเกมส์ 2019 นัดที่หลายคนรอคอย ซึ่งเป็นนัดชี้ชะตาของทีมชาติไทยชายด้วยครับ ว่าจะได้เข้าไปเล่นในรอบตัดเชือกหรือไม่ โดยจะเป็นการพบกับคู่ปรับเก่าอย่างเวียดนาม ซึ่งในนัดนี้ทีมชาติไทยค่อยข้างตกที่นั่งลำบากเพราะมีเงื่อนไขว่าจะต้องชนะเวียดนามให้ได้อย่างน้อย 2 ประตู ขึ้นไป จึงจะลุ้นมีสิทธิ์เข้ารอบ โดยแฟนๆ สามารถติดตามการแข่งขันและถ่ายทอดสดได้ทางช่อง NBT ช่องหมายเลข 2 เวลา 15:00 น. วันที่ 5 ธันวาคม 2562 ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet