Thailanf Archive


Latest Posts

ฟอนต์ TH Sarabun กำลังจะถูกบรรจุอยู่ใน Google Docs (Drive)

เชื่อว่าหลายคนน่าจะรู้จักกับฟอนต์ (Font) หรือแบบอักษรภาษาไทย ที่ชื่อว่า “TH Sarabun” ที่ทางรัฐบาลไทยประกาศให้เป็นฟอนต์แห่งชาติ หรือสำหรับใช้ในหนังสือราชการเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งฟอนต์นี้สามารถนำไปใช้ได้ทั้งชุดโปรแกรม Office ทั่วไป หรือโปรแกรมที่ทำงานทางด้านกราฟฟิคก็ได้ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet