TOT Mobile Archive


Latest Posts

เตรียมพบกับ TOT Mobile และบริการ 4G Hotspot เน็ตบ้านไร้สาย 10/5 Mbps เดือนละ 299 บาท

TOT เตรียมปรับโฉม/รีแบรนด์บริการไร้สายของตัวเองใหม่ในช่วงปลายปีนี้ โดยการเปลี่ยนชื่อบริการจากเดิม TOT3G เป็น TOT Mobile พร้อมอัพเกรดเครือข่ายให้บริการข้อมูลผ่าน 4G บนคลื่น 2300MHz ซึ่งนอกจากบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แล้ว จะมีบริการ 4G Hotspot TOT หรือบริการเน็ตสำหรับอาคารสำนักงาน คอนโดมิเนียม บ้านพักที่อยู่อาศัย แบบไร้สาย (Fixed Wireless Broadband – หรือถ้าในปัจจุบันก็คล้ายๆ การนำ 4G Router มาใช้งานในบ้านนั่นเอง) เริ่มต้นเดือนละ 299 บาท ได้ความเร็ว 10/5 Mbps ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet