Tropico 5 Archive


Latest Posts

Tropico 5 เกมสร้างประเทศ, จำลองระบอบการปกครอง ถูกสั่งแบนในประเทศไทย !

ในช่วงวันนี้มีข่าวฮือฮาเกี่ยวกับวงการเกมในประเทศไทยเกิดขึ้นครับ เมื่อทางกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้ประกาศสั่งห้ามจำหน่ายเกม “Tropico 5” ในประเทศไทย โดยอ้างว่าตัวเกมและเนื้อหาอาจจะกระทบกับความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet