USB Safely Remove Archive


Latest Posts

ดาวน์โหลดฟรี USB Safely Remove โปรแกรมช่วยถนอมการใช้งาน USB Drive (มูลค่า 600 บาท)

USB Safely Remove โปรแกรมสำหรับช่วยตรวจสอบการใช้งาน USB Drive (Flash Drive, Ext. HDD) ให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น ด้วยการป้องกันไม่ให้เราดึงแฟลชไดรว์ออก ในขณะที่กำลังมีการเรียกใช้ข้อมูลภาายในอุปกรณ์นั้นๆ อยู่ ซึ่งมีประโยชน์มากสำหรับคนที่ต่อพ่วงอุปกรณ์ผ่านพอร์ต USB เยอะๆ จนจำไม่ได้ว่าอันไหนเป็นอันไหน ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet