Wireshark Archive


Latest Posts

Wireshark โปรแกรมสำหรับตรวจสอบ/วิเคราะห์ระบบเครือข่าย เปิดให้ดาวน์โหลดเวอร์ชั่นล่าสุด

Wireshark โปรแกรมที่คนทำงานหรือศึกษาทางด้านระบบเครือข่าย ตลอดจนเหล่าแฮกเกอร์ต่างๆ นิยมใช้กัน ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยตรวจสอบระบบเครือข่าย, จับข้อมูลและแพ็คเก็จต่างๆ ที่วิ่งในระบบแนำมาวิเคราะห์ เพื่อค้นหาข้อผิดพลาด หรืออาจนำไปช่วยหาช่องโหว่ต่างๆ ของระบบเครือข่ายก็สามารถทำได้ โดยล่าสุดได้มีการอัพเดทเวอร์ชั่นใหม่เป็น Wireshark  1.7 สามารถดาวน์โหลดได้เลยครับ ฟรี ! ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!Tweet