เชิญร่วมประกวดการนำเสนอข้อมูลสร้างสรรค์สังคมผ่าน Infographics, Blog และอื่นๆ ชิงเงินรางวัลกว่า 1 แสนบาท !!

มีกิจกรรมดีๆ มาฝากครับ เป็นโครงการร่วมประกวดการนำเสนอข้อมูลสร้างสรรค์สังคมผ่านสื่อออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Infographics, Blog หรือบนความบนเว็บไซต์ ชิงเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่า 1 แสนบาท ใครที่มีหัวคิดสร้างสรรค์หรือชอบเรื่องการดีไซน์ ห้ามพลาดครับ…

รายละเอียดโครงการ

สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เล็งเห็นถึงความสำคัญของสื่อออนไลน์ที่มีอิทธิพลต่อสังคมมาก และสามารถปลุกกระแสได้อย่างมีพลังทั้งทางบวกและลบ เพื่อให้เกิดการตื่นตัวในการสร้างสื่อสร้างสรรค์และร่วมเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในโลกออนไลน์ จึงเป็นที่มาของโครงการ Create & Share White Content ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนร่วมสร้างและเผยแพร่ข้อมูลที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ เพื่อก่อเกิดแรงบันดาลใจและให้ความรู้กับสังคม

ใครมีไอเดียดีมีวิธีเผยแพร่โดนใจ รับไปเลยเงินรางวัล รวมมูลค่ากว่า 100,000 บาท พร้อมป้ายประกาศนียบัตร จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย และ สสส.โดยมีขั้นตอนร่วมสนุกง่ายๆ เพียงเลือก 1 หัวข้อที่คุณสนใจ ได้แก่

  • หัวข้อที่ 1  Universal Design การออกแบบเพื่อการใช้งานของคนทุกกลุ่มในสังคม (รายละเอียด)
  • หัวข้อที่ 2  สิ่งเล็กๆ ที่สร้างลูก (รายละเอียด)
  • หัวข้อที่ 3  ฝันสลายหากท้องวัยเรียน (รายละเอียด)

จากนั้นดาวน์โหลดเนื้อหาของหัวข้อนั้นๆ มาศึกษา แล้วนำเสนอเนื้อหาด้วยรูปแบบใดก็ได้ เช่น Blog Entry, Infographics หรือบทความทางเว็บไซต์ อย่างใดอย่างหนึ่ง แล้วแชร์ให้มีคนอ่านเยอะที่สุด

เกณฑ์การตัดสิน

  • Creative & Design รูปแบบการนำเสนอเนื้อหาที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย สื่อสารเนื้อหาได้มีประสิทธิภาพ และน่าสนใจ
  • Impact to Societyผลตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายที่วัดผลได้ เช่นจำนวนการ Share ลิงค์ของผลงาน

รางวัล

  •  รางวัลเว็บดีเด่น 3 รางวัล (จำนวน 1 รางวัลต่อ 1 หัวข้อ) รางวัลละ 20,000 บาท พร้อมโล่ประกาศนียบัตร จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
  • รางวัลชมเชย 15 รางวัล (จำนวน 5 รางวัลต่อ 1 หัวข้อ) รางวัลละ 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร จากสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย

ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้ – 10 ธันวาคม 2556

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม และดาวน์โหลดไฟล์เนื้อหาของแต่ละหัวข้อได้ที่ http://webmaster.or.th/webaward


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!