รายละเอียดพันธบัตรออมทรัพย์เราไม่ทิ้งกัน ของกระทรวงการคลัง ดอกเบี้ย 3% ต่อปี

กระทรวงการคลังเตรียมจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่นเราไม่ทิ้งกัน” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless) โดยมีวัตถุประสงค์ในการระดมทุนเพื่อบรรเทาผลกระทบ และแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ตามแผนงานโครงการของรัฐบาล ภายใต้ พ.ร.ก. กู้เงินวงเงินไม่เกิน 1 ล้านล้านบาท

โดยจะเริ่มจำหน่ายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 8.30 น. วงเงินไม่เกิน 50,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยแบบขั้นบันได รุ่นอายุ 5 ปี เฉลี่ยร้อยละ 2.40 และรุ่นอายุ 10 ปี เฉลี่ยร้อยละ 3.00 ต่อปี

การคิดอัตราดอกเบี้ย

กำหนการจำหน่าย แบ่งออกเป็น 3 ช่วง

สามารถซื้อได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของธนาคารกรุงไทย และผ่านทางแอพ BOND Direct ของ สบน.


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!