ศูนย์สอบกพ 64 paper เปิดรับสมัครวันนี้

สำนักงาน ก.พ. จะเปิดรับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (แบบ Paper & Pencil) ประจำปี 2564 ในวันที่ 3 – 24 กุมภาพันธ์ 2564 จำนวน 800,000 ที่นั่งสอบ!! อย่าลืม** อ่านรายละเอียดในประกาศรับสมัครสอบได้ที่ http://job2.ocsc.go.th หัวข้อ การสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2564

รายชื่อศูนย์ กพ 64


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!