รายชื่อร้านธงฟ้า ที่จำหน่ายหน้ากากอนามัย ของกรมการค้าภายใน

จุดจำหน่ายหน้ากากอนามัยและสินค้าอุปโภคบริโภคโครงการธงฟ้าสู่ชุมชน (Mobile Unit) วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลาจำหน่ายเริ่มประมาณ 11.00 น. ทั้งนี้ แต่ละจุดอาจเปิดจำหน่ายในเวลาแตกต่างกันตามแต่ระยะทางใกล้ – ไกล จากจุดกระจายสินค้า

รายชื่อร้านธงฟ้าที่ได้รับการจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายให้กับประชาชน >> คลิก

นอกจากร้านธงฟ้าแล้ว ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม ร้านขายยา ห้าง และร้านสะดวกซื้อทั่วประเทศก็จะมีการจำหน่ายหน้ากากอนามัยของกรมการค้าภายในเช่นเดียวกัน จำกัดซื้อได้คนละ 1 แพ็กต่อวัน (1 แพ็ก มีหน้ากาก 4 อัน)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!