แพ็กเกจ “เน็ตอยู่บ้าน” ใช้เน็ตบ้านฟรี 3 เดือน !! จาก CAT, TOT

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (กระทรวงดีอี) รวมมือกับ TOT และ CAT เปิดตัวแพ็กเกจ “เน็ตอยู่บ้าน” เน็ตบ้านไฟเบอร์ ความเร็ว 100/50 Mbps โดยจะติดตั้งและให้บริการแก่ประชาชนฟรีเป็นระยะเวลา 3 เดือน ระยะเวลาสัญญาใช้บริการ 12 เดือน โดยเดือนที่ 4 เป็นต้น ค่าบริการ 390 บาทต่อเดือน รองรับประชาชนจำนวน 100,000 ราย

ประชาชนที่สนใจสามารถสมัครรับสิทธิ์แพ็กเกจดังกล่าวได้ตั้งแต่ 15 พ.ค. – 31 ก.ค.63  ณ สำนักงานบริการลูกค้า CAT และ TOT, ช่องทางออนไลน์เว็บไซต์ www.CinternetBYCAT.com  Facebook : CinternetBYCAT  และ www.tot.co.th หรือสอบถามที่ CAT Contact Center 1322 และ TOT Contact Center 1100


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!