เปิด www.เยียวยาเกษตรกร.com ให้แจ้งบัญชีธนาคารรับเงินเยียวยา 5000 บาท

มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรครัวเรือนละ 15,000 บาท (เงินเยียวยา 5,000 บาท นาน 3 เดือน) ของรัฐบาล สำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้ว และใช้บัญชีเงินฝาก ธ.ก.ส. จะเริ่มได้รับโอนเงินให้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไปแล้ว สำหรับคนใช้ธนาคารอื่น ทาง ธกส. จะเปิดให้แจ้งบัญชีของธนาคารใดก็ได้ ที่เว็บไซต์ www.เยียวยาเกษตรกร.com ตั้งแต่วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป เพื่อหลีกเลี่ยงการแพร่ระบาดของโควิด 19 ไม่จำเป็นต้องใช้บัญชีเงินฝากของ ธกส.


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!