15 แอพฟรี ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 1 กันยายน 55 [iPhone&iPad]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

CarrotFantasy

http://itunes.apple.com/app/carrotfantasy/id534453594?mt=8

Taxiball

http://itunes.apple.com/app/taxiball/id316087672?mt=8

Font Art

http://itunes.apple.com/app/font-art/id547652699?mt=8

Instaeffects

http://itunes.apple.com/app/instaeffects-photo-effects/id539723033?mt=8

TinyList

http://itunes.apple.com/app/tinylist/id523162912?mt=8

Data Control App

http://itunes.apple.com/app/data-control-app/id390646992?mt=8

Move the Turtle. Programming for kids

http://itunes.apple.com/app/move-turtle.-programming-for/id509013878?mt=8

Tangram Puzzles

http://itunes.apple.com/app/tangram-puzzles/id440216395?mt=8

JumiCam Webcam streamer

http://itunes.apple.com/app/jumicam-webcam-streamer/id317068435?mt=8

DatePlus – Date Calculator with Push Notifications

http://itunes.apple.com/app/dateplus-date-calculator-push/id340712518?mt=8

Luxor 2

http://itunes.apple.com/app/luxor-2/id442741020?mt=8

Glowfish (Full)

http://itunes.apple.com/app/glowfish-full/id450809296?mt=8

Intro to Geography – North America, by Montessorium

http://itunes.apple.com/app/intro-to-geography-north-america/id488561535?mt=8

WorldScan HD – Scan Documents & Share PDF

http://itunes.apple.com/app/worldscan-hd-scan-documents/id553160340?mt=8

Word Seek HD

http://itunes.apple.com/app/word-seek-hd/id393819590?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!