ช้าอด !! 25 แอพฟรี ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 2 กันยายน 55 [iPhone&iPad]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

UX Recorder

http://itunes.apple.com/app/ux-recorder-user-testing-for/id514450465?mt=8

Mobile Monet HD

http://itunes.apple.com/app/mobile-monet-hd-photo-sketch/id407309281?mt=8

A Fistful of Penguins

http://itunes.apple.com/us/app/a-fistful-of-penguins/id542208593?mt=8

Dummy Defense

http://itunes.apple.com/us/app/dummy-defense/id460832678?mt=8

convertMyURL

http://itunes.apple.com/app/convertmyurl/id424402394?mt=8

Contacts & Phone

http://itunes.apple.com/app/contacts-phone/id548506487?mt=8

ConvertMe

http://itunes.apple.com/app/convertme-currency-units-conversion/id380048676?mt=8

Collins Revision Statistics

http://itunes.apple.com/app/collins-revision-statistics/id401156470?mt=8

Collins Revision Number

http://itunes.apple.com/app/collins-revision-number/id397941994?mt=8

Collins Revision Algebra

http://itunes.apple.com/app/collins-revision-algebra/id407280774?mt=8

Day&U (Emotional Diary)

http://itunes.apple.com/app/day-u-emotional-diary/id501924850?mt=8

Evolush: Evolution Journey

http://itunes.apple.com/app/evolush-evolution-journey/id531639382?mt=8

Fruit vs Veg

http://itunes.apple.com/app/fruit-vs-veg/id546981562?mt=8

The Crystal Maze HD

http://itunes.apple.com/app/the-crystal-maze-hd/id479179017?mt=8

Meeting Book

http://itunes.apple.com/app/meeting-book/id474605279?mt=8

Evolush: Evolution Journey HD

http://itunes.apple.com/app/evolush-evolution-journey-hd/id540251559?mt=8

Body Disassembly 3D

http://itunes.apple.com/app/body-disassembly-3d/id547657343?mt=8

Sprinkle

http://itunes.apple.com/app/sprinkle-water-splashing-fire/id447791438?mt=8

IX-Runner

http://itunes.apple.com/app/ix-runner/id492576892?mt=8

Glass Tower 3

http://itunes.apple.com/app/glass-tower-3/id531647956?mt=8

Mahjong Master: Triplets

http://itunes.apple.com/app/mahjong-master-triplets/id528514269?mt=8

DrawRace – Turbo Edition

http://itunes.apple.com/app/drawrace-turbo-edition/id320231609?mt=8

Wheelchair Warriors: 3D Battle Arena

http://itunes.apple.com/app/wheelchair-warriors-3d-battle/id520057577?mt=8

Collins Revision Geometry

http://itunes.apple.com/app/collins-revision-geometry/id414864916?mt=8

Centrifeud

http://itunes.apple.com/app/centrifeud/id515839367?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!