ช้าอด !! 13 App iPhone/iPad ฟรี ประจำวันที่ 4 ก.ค. 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Amerigo

http://itunes.apple.com/app/amerigo/id531198828?mt=8

Location Alarm

http://itunes.apple.com/app/location-alarm/id441718598?mt=8

Blot

http://itunes.apple.com/app/blot/id479818571?mt=8

Model Auto Racing

http://itunes.apple.com/app/model-auto-racing/id522309753?mt=8

Top Dog: Farmyard Adventures

http://itunes.apple.com/app/top-dog-farmyard-adventures/id367309144?mt=8

Monster Shooter: The Lost Levels

http://itunes.apple.com/app/monster-shooter-lost-levels/id518251712?mt=8

Clash Force

http://itunes.apple.com/app/clash-force/id509945872?mt=8

Bullet Poker: 7 Poker & Hold’em

http://itunes.apple.com/app/bullet-poker-7-poker-holdem/id533038836?mt=8

Wind Up Robots

http://itunes.apple.com/app/wind-up-robots/id472476762?mt=8

Apocalypse Zombie Commando

http://itunes.apple.com/app/apocalypse-zombie-commando/id473693138?mt=8

AcePlayer

http://itunes.apple.com/app/aceplayer/id463242636?mt=8

Download Agent

http://itunes.apple.com/app/download-agent-get-music-video/id510311129?mt=8

Anime Booth

http://itunes.apple.com/app/anime-booth/id491843426?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!