จัดเต็ม !! 25 แอพลดราคา เหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 6 ธันวาคม 2555 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Kurumaki Calendar HD -month scroll calendar

https://itunes.apple.com/th/app/id519692918?mt=8

Bombshells: Hell’s Belles

https://itunes.apple.com/th/app/id468481518?mt=8

Call of Snakes

https://itunes.apple.com/th/app/id519757779?mt=8

Foxit Mobile PDF

https://itunes.apple.com/th/app/id507040546?mt=8

SquareDiary HD

https://itunes.apple.com/th/app/id409433474?mt=8

Word Wonders: The Tower of Babel

https://itunes.apple.com/th/app/id519710735?mt=8

Boston Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id576302088?mt=8

Ski Safari

https://itunes.apple.com/th/app/id503092422?mt=8

Dungeon Bandit

https://itunes.apple.com/th/app/id564555074?mt=8

Lead Me Home

https://itunes.apple.com/th/app/id557139333?mt=8

SwissRailwayClock

https://itunes.apple.com/th/app/id306098880?mt=8

War on Terror

https://itunes.apple.com/th/app/id421716803?mt=8

TVUPlayer

https://itunes.apple.com/th/app/id323640984?mt=8

TVUPlayer iPad edition

https://itunes.apple.com/th/app/id363703553?mt=8

My Artists

https://itunes.apple.com/th/app/id365565608?mt=8

Kurumaki Calendar -month scroll calendar-

https://itunes.apple.com/th/app/id435693872?mt=8

PDF Report

https://itunes.apple.com/th/app/id548242015?mt=8

i Learn With the Mighty Jungle: Animals! – Life sciences games for kids in Preschool and Kindergarten

https://itunes.apple.com/th/app/id415640056?mt=8

i Learn With Poko

https://itunes.apple.com/th/app/id420472804?mt=8

Babel Rising 3D

https://itunes.apple.com/th/app/id522047109?mt=8

Free Music Downloader

https://itunes.apple.com/th/app/id571908698?mt=8

All Downloader

https://itunes.apple.com/th/app/id575838763?mt=8

CopyTranslate: Translate Text in any App

https://itunes.apple.com/th/app/id569501209?mt=8

iContactsPro+

https://itunes.apple.com/th/app/id559990240?mt=8

Nun Attack

https://itunes.apple.com/th/app/id510401799?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!