กรุแตก !! 37 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 8 พฤศจิกายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Cross Fingers

https://itunes.apple.com/th/app/id337490369?mt=8

Birthday Calendar by Davia

https://itunes.apple.com/th/app/id540611558?mt=8

Little Red Riding Hood from McGraw-Hill Education

https://itunes.apple.com/th/app/id573260181?mt=8

IQ Mission

https://itunes.apple.com/th/app/id551305291?mt=8

SolaRola

https://itunes.apple.com/th/app/id518379402?mt=8

WordsWorth

https://itunes.apple.com/th/app/id299508161?mt=8

Parkbud

https://itunes.apple.com/th/app/id432798099?mt=8

Electric Tentacle

https://itunes.apple.com/th/app/id536527628?mt=8

Magic Painter

https://itunes.apple.com/th/app/id461766602?mt=8

Vietnam Travelpedia

https://itunes.apple.com/th/app/id573837739?mt=8

SketchTime

https://itunes.apple.com/th/app/id500522911?mt=8

Mech Pilot

https://itunes.apple.com/th/app/id481298471?mt=8

Dragems

https://itunes.apple.com/th/app/id546619769?mt=8

WarCorps: Genesis

https://itunes.apple.com/th/app/id518239748?mt=8

World Heritage in India

https://itunes.apple.com/th/app/id554088983?mt=8

Document Manager Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id507942038?mt=8

I’m clock

https://itunes.apple.com/th/app/id544242683?mt=8

Golden Ninja HD Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id511835046?mt=8

Pocket Climber

https://itunes.apple.com/th/app/id521015181?mt=8

Pocket Climber HD

https://itunes.apple.com/th/app/id546625586?mt=8

Mover+

https://itunes.apple.com/th/app/id320907954?mt=8

Granny Smith

https://itunes.apple.com/th/app/id529096189?mt=8

Bangkok Travel Guide

https://itunes.apple.com/th/app/id337540675?mt=8

Bangkok Travel Guide Offline

https://itunes.apple.com/th/app/id396664463?mt=8

Cover Orange

https://itunes.apple.com/th/app/id405229260?mt=8

Air-Photos

https://itunes.apple.com/th/app/id525692766?mt=8

InstaPlace

https://itunes.apple.com/th/app/id565105760?mt=8

Soundbeam

https://itunes.apple.com/th/app/id494982357?mt=8

RunWatch GPS Running Watch

https://itunes.apple.com/th/app/id570151720?mt=8

WalkWatch GPS Walking Computer

https://itunes.apple.com/th/app/id570152225?mt=8

Janryumon for iPad (Mahjong)

https://itunes.apple.com/th/app/id428884565?mt=8

iChm – CHM Reader

https://itunes.apple.com/th/app/id295187047?mt=8

Aerox

https://itunes.apple.com/th/app/id370532221?mt=8

Estimates

https://itunes.apple.com/th/app/id525697713?mt=8

Janryumon PLUS (Mahjong)

https://itunes.apple.com/th/app/id432475830?mt=8

HelloCamera—Camera360 concept

https://itunes.apple.com/th/app/id545623778?mt=8

iRadio

https://itunes.apple.com/th/app/id426290891?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!