26 แอพดี&เกมมันส์ iPhone/iPad ประจันหน้าโหลดฟรีประจำวันที่ 10 มิถุนายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Calorie Counter & Diet Tracker

http://itunes.apple.com/app/calorie-counter-diet-tracker/id453972476?mt=8

Third Blade

http://itunes.apple.com/app/third-blade/id421789900?mt=8

Air Transfer Pro

http://itunes.apple.com/app/air-transfer-pro/id521594899?mt=8

A Christmas Carol for iOS

http://itunes.apple.com/app/a-christmas-carol-for-ios/id401507863?mt=8

Piranha 3DD

http://itunes.apple.com/app/piranha-3dd/id526466663?mt=8

Paper Racer

http://itunes.apple.com/app/paper-racer/id426652817?mt=8

Real Strike – The Original 3D Augmented Reality FPS Gun App

http://itunes.apple.com/app/real-strike-original-3d-augmented/id507884100?mt=8

Robot Workshop

http://itunes.apple.com/app/robot-workshop/id430171877?mt=8

Learn Spanish

http://itunes.apple.com/app/learn-spanish-*/id435124768?mt=8

IDOL TOWER HD

http://itunes.apple.com/app/idol-tower-hd/id517253125?mt=8

IDOL TOWER

http://itunes.apple.com/app/idol-tower/id517245500?mt=8

Dracula: The Official Stoker Family Edition

http://itunes.apple.com/app/dracula-official-stoker-family/id397702573?mt=8

Zombie Gunship

http://itunes.apple.com/us/app/zombie-gunship/id435797419?mt=8

OvenBreak Free

http://itunes.apple.com/us/app/ovenbreak-free/id522003196?mt=8

Pirate Walk – The Fun and Addictive Game for Kids

http://itunes.apple.com/us/app/pirate-walk-fun-addictive/id487572815?mt=8

Piranha 3DD

http://itunes.apple.com/us/app/piranha-3dd/id526466663?mt=8

Doubleside Mahjong HD

http://itunes.apple.com/app/doubleside-mahjong-hd/id412404076?mt=8

Snabbit

http://itunes.apple.com/app/snabbit/id504870503?mt=8

Bluetooth Metronome

http://itunes.apple.com/app/bluetooth-metronome/id527083449?mt=8

AquaBoat Rush

http://itunes.apple.com/app/aquaboat-rush/id504761076?mt=8

7 in 1 : Percentage Calculator HD

http://itunes.apple.com/app/7-in-1-percentage-calculator/id504140049?mt=8

Angry Bomb 2

http://itunes.apple.com/us/app/angry-bomb-2/id421793817?mt=8

Area 51 Defense Pro HD

http://itunes.apple.com/app/area-51-defense-pro-hd/id488655617?mt=8

3D Photo Strips

http://itunes.apple.com/app/3d-photo-strips/id508500191?mt=8

Photo Slideshow Director

http://itunes.apple.com/app/photo-slideshow-director/id462690585?mt=8

Camera

http://itunes.apple.com/app/camera/id402772547?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!