ช้าอด ! 18 App iPhone/iPad ฟรี ประจำวันที่ 10 ก.ค. 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

 

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Spy Video Camera HD

http://itunes.apple.com/app/spy-video-camera-hd/id527534449?mt=8

Spy VoiceRecorder HD

http://itunes.apple.com/app/spy-voicerecorder-hd/id527537085?mt=8

Spy Camera HD

http://itunes.apple.com/app/spy-camera-hd/id524300665?mt=8

CAE Listening Practice Test

http://itunes.apple.com/app/cae-listening-practice-test/id465081658?mt=8

Homerun Battle 3D

http://itunes.apple.com/app/homerun-battle-3d/id313833267?mt=8

FCE Listening Practice Test

http://itunes.apple.com/app/fce-listening-practice-test/id465079065?mt=8

Sound Box Unlimited

http://itunes.apple.com/app/sound-box-unlimited/id530535647?mt=8

Zombie Run HD

http://itunes.apple.com/app/zombie-run-hd/id535003306?mt=8

PlayIt HD

http://itunes.apple.com/app/playit-hd/id535351464?mt=8

FriendBlender

http://itunes.apple.com/app/friendblender-swap-faces-automatically/id457625833?mt=8

Adam Dream : Numbers Nightmare

http://itunes.apple.com/app/adam-dream-numbers-nightmare/id516848018?mt=8

StarDunk Gold – Online Basketball in Space

http://itunes.apple.com/app/stardunk-gold-online-basketball/id409223431?mt=8

FaceCollagePro

http://itunes.apple.com/app/facecollagepro/id460724411?mt=8

iCoder++

http://itunes.apple.com/app/icoder++/id517531637?mt=8

CreaVures

http://itunes.apple.com/app/creavures/id453010095?mt=8

Vidify

http://itunes.apple.com/app/vidify/id459324677?mt=8

FreezePaint

http://itunes.apple.com/app/freezepaint/id509401824?mt=8

Python for iOS

http://itunes.apple.com/app/python-for-ios/id485729872?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!