จัดเต็ม มูลค่านับพัน !!! 45 แอพลดราคา เหลือ 0 บาท (ฟรี) ประจำวันที่ 18 ธันวาคม 2555 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Cluck ‘n’ Load: Chicken & Egg Defense, Full Game

https://itunes.apple.com/th/app/id547986727?mt=8&partnerId=0

AgingBooth

https://itunes.apple.com/th/app/id357467791?mt=8&partnerId=0

SnowJinks

https://itunes.apple.com/th/app/id574335696?mt=8&partnerId=0

Chicago Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id576303122?mt=8&partnerId=0

FoxTube for Facebook HD

https://itunes.apple.com/th/app/id582862958?mt=8&partnerId=0

King of Opera

https://itunes.apple.com/th/app/id408697793?mt=8&partnerId=0

FoxTube for Facebook

https://itunes.apple.com/th/app/id581014970?mt=8&partnerId=0

Lion-X Vs Tomb Raiders, Full Game

https://itunes.apple.com/th/app/id536571451?mt=8&partnerId=0

HEIST: The Score

https://itunes.apple.com/th/app/id486289046?mt=8&partnerId=0

Amazing Slow Downer

https://itunes.apple.com/th/app/id308998718?mt=8&partnerId=0

OLO game

https://itunes.apple.com/th/app/id529826126?mt=8&partnerId=0

Meow Meow Happy Fight HD

https://itunes.apple.com/th/app/id393088859?mt=8&partnerId=0

Majesty: The Fantasy Kingdom Sim

https://itunes.apple.com/th/app/id455219788?mt=8&partnerId=0

Land-a Panda HD

https://itunes.apple.com/th/app/id420626814?mt=8&partnerId=0

Meow Meow Happy Fight

https://itunes.apple.com/th/app/id361384085?mt=8&partnerId=0

Rat On A Snowboard

https://itunes.apple.com/th/app/id473660842?mt=8&partnerId=0

Demolition Physics

https://itunes.apple.com/th/app/id398073971?mt=8&partnerId=0

Endless Road

https://itunes.apple.com/th/app/id509503951?mt=8&partnerId=0

Action Driver

https://itunes.apple.com/th/app/id508412570?mt=8&partnerId=0

Cowboy Vs Aliens, Full Game

https://itunes.apple.com/th/app/id537652288?mt=8&partnerId=0

PipeRoll

https://itunes.apple.com/th/app/id399226597?mt=8&partnerId=0

RunStickRun!

https://itunes.apple.com/th/app/id338997215?mt=8&partnerId=0

Global Front Infinity Warriors: Brothers Vision of War, Full Game

https://itunes.apple.com/th/app/id566860931?mt=8&partnerId=0

SHIFT 2 Unleashed for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id444284049?mt=8&partnerId=0

Alarm Clock Sleep Sounds Pro: Relaxation & Meditation Music

https://itunes.apple.com/th/app/id579625446?mt=8&partnerId=0

Z.O.N.A: Road to Limansk

https://itunes.apple.com/th/app/id577064177?mt=8&partnerId=0

Draw Pad Pro : Amazing Notepads and Sketchbooks

https://itunes.apple.com/th/app/id582191198?mt=8&partnerId=0

Fruit Ninja: Puss in Boots HD

https://itunes.apple.com/us/app/id467303097?mt=8&partnerId=0

Age of Zombies™ Anniversary

https://itunes.apple.com/th/app/id451365136?mt=8&partnerId=0

Z.O.N.A: Road to Limansk HD

https://itunes.apple.com/th/app/id577072788?mt=8&partnerId=0

Blast Off

https://itunes.apple.com/th/app/id356994310?mt=8&partnerId=0

Fruit Ninja

https://itunes.apple.com/th/app/id362949845?mt=8&partnerId=0

Shoot The Zombirds

https://itunes.apple.com/th/app/id497933996?mt=8&partnerId=0

Fruit Ninja: Puss in Boots

https://itunes.apple.com/th/app/id469297662?mt=8&partnerId=0

Amateur Surgeon 2

https://itunes.apple.com/th/app/id400765065?mt=8&partnerId=0

Monster Dash

https://itunes.apple.com/th/app/id370070561?mt=8&partnerId=0

Fruit Ninja HD

https://itunes.apple.com/th/app/id370066032?mt=8&partnerId=0

Age of Zombies™

https://itunes.apple.com/th/app/id395627741?mt=8&partnerId=0

ORC: Vengeance

https://itunes.apple.com/th/app/id507067914?mt=8&partnerId=0

Photo Slideshow Director HD

https://itunes.apple.com/th/app/id457847244?mt=8&partnerId=0

MyCountdown Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id577405029?mt=8&partnerId=0

World Heritage in Italy

https://itunes.apple.com/th/app/id554088533?mt=8&partnerId=0

TapFX

https://itunes.apple.com/th/app/id561438869?mt=8&partnerId=0

Learn French App

https://itunes.apple.com/th/app/id503431925?mt=8&partnerId=0

Location Tracking GPS Kit Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id382446911?mt=8&partnerId=0


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!