ช้าอด หมดเขต !!! 19 แอพ iPhone&iPad ลดราคาเหลือ 0 บาท ประจำวันที่ 20 กันยายน 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Pro Filter

http://itunes.apple.com/app/pro-filter/id493209906?mt=8

BugMe! Stickies Pro – Ink Notepad & Alarms

http://itunes.apple.com/app/bugme!-stickies-pro-ink-notepad/id361195700?mt=8

Chinese

http://itunes.apple.com/app/chinese-mandarin-course-speak/id409216179?mt=8

Madrid Essential Guide

http://itunes.apple.com/app/madrid-essential-guide/id377135661?mt=8

OS Open Maps

http://itunes.apple.com/app/os-open-maps-gps-1-000s-british/id492672665?mt=8

Great Barrier Reef: The Ultimate Guide

http://itunes.apple.com/app/great-barrier-reef-ultimate/id422080806?mt=8

Lady Runner Pro

http://itunes.apple.com/app/lady-runner-pro/id545153720?mt=8

File Manager – Folder Plus

http://itunes.apple.com/app/file-manager-folder-plus/id484856077?mt=8

Kingdom Rush

http://itunes.apple.com/app/kingdom-rush/id516378985?mt=8

Last Time: track your important events

http://itunes.apple.com/app/last-time-track-your-important/id534982023?mt=8

DataMan – Real Time Data Usage Manager

http://itunes.apple.com/app/dataman-real-time-data-usage/id404513413?mt=8

Implode 3D

http://itunes.apple.com/app/implode-3d/id543612915?mt=8

Panic Springs HD

http://itunes.apple.com/app/panic-springs-hd/id454156580?mt=8

Panic Springs

http://itunes.apple.com/app/panic-springs/id443800624?mt=8

Anodia

http://itunes.apple.com/app/anodia/id430656073?mt=8

Smashing Planets

http://itunes.apple.com/app/smashing-planets/id527203392?mt=8

The Lost Palace

http://itunes.apple.com/app/the-lost-palace/id552263921?mt=8

MiniatureCam for IPad

http://itunes.apple.com/app/miniaturecam-for-ipad/id521092325?mt=8

Photo Alpha

http://itunes.apple.com/app/photo-alpha/id540352232?mt=8

*** แนะนำ ***

EMS Finder

http://itunes.apple.com/th/app/ems-finder/id557148118?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!