โหลดฟรี !! 20 แอพ/เกม iPhone&iPad ลดราคาเหลือ 0 บาท !! ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Rollie

https://itunes.apple.com/app/rollie/id515932691?mt=8

Vitrun

https://itunes.apple.com/app/vitrun/id567784254?mt=8

HarrisCamera

https://itunes.apple.com/app/harriscamera/id480099135?mt=8

InstaFrame+ for Instagram

https://itunes.apple.com/app/instaframe+-for-instagram/id521344769?mt=8

TWiT.tv

https://itunes.apple.com/app/twit.tv/id458783352?mt=8

xPoint

https://itunes.apple.com/app/xpoint/id455567902?mt=8

StartingSounds from I Can Do Apps

https://itunes.apple.com/app/startingsounds-from-i-can/id549368702?mt=8

Ease Note

https://itunes.apple.com/app/ease-note/id560758361?mt=8

Last Fish

https://itunes.apple.com/app/last-fish/id406432450?mt=8

MUSaIC

https://itunes.apple.com/app/musaic/id517652996?mt=8

King’s Empire:Return to Magic

https://itunes.apple.com/app/kings-empire-return-to-magic/id500556141?mt=8

Legends of Atlantis: Exodus

https://itunes.apple.com/app/legends-of-atlantis-exodus/id527987239?mt=8

Little Ninja Rush

https://itunes.apple.com/app/little-ninja-rush/id540290969?mt=8

Legends of Atlantis: Exodus HD

https://itunes.apple.com/app/legends-of-atlantis-exodus-hd/id527985617?mt=8

Order Up!! Food Truck Wars

https://itunes.apple.com/app/order-up!!-food-truck-wars/id542784161?mt=8

Hyperlight

https://itunes.apple.com/app/hyperlight/id430563589?mt=8

Tactical Warrior

https://itunes.apple.com/app/tactical-warrior/id410923864?mt=8

Categories from I Can Do Apps

https://itunes.apple.com/app/categories-from-i-can-do-apps/id561715173?mt=8

Associations from I Can Do Apps

https://itunes.apple.com/app/associations-from-i-can-do/id561693832?mt=8

Flux Capacitor

https://itunes.apple.com/app/flux-capacitor/id391862376?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!