โหลดฟรีวันหยุด 14 แอพ/เกม iPhone&iPad ลดราคาเหลือ 0 บาท !! ประจำวันที่ 20 ตุลาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

HDR³ Free

https://itunes.apple.com/app/hdr3-free/id569126896?mt=8

Pop Dot Comics

https://itunes.apple.com/app/pop-dot-comics/id544828277?mt=8

N.Y.Zombies

https://itunes.apple.com/app/n.y.zombies/id366197996?mt=8

Voice Changer

https://itunes.apple.com/app/voice-changer/id551015333?mt=8

Extreme FX Pro

https://itunes.apple.com/app/extreme-fx-pro/id552041503?mt=8

dict.cc+ Dictionary

https://itunes.apple.com/app/dict.cc+-dictionary/id521791825?mt=8

FatBooth

https://itunes.apple.com/app/fatbooth/id372268904?mt=8

Hedgehog Adventure HD

https://itunes.apple.com/app/hedgehog-adventure-hd/id446668228?mt=8

Discovr People – discover new people on Twitter

https://itunes.apple.com/app/discovr-people-discover-new/id506999703?mt=8

Resume Maker

https://itunes.apple.com/app/resume-maker/id517974972?mt=8

Thomas & Friends: Hero of the Railway

https://itunes.apple.com/app/thomas-friends-hero-railway/id568958663?mt=8

Meernotes

https://itunes.apple.com/app/meernotes/id447450957?mt=8

iDocs Pro for Google Docs™ and Google Drive™

https://itunes.apple.com/app/idocs-pro-for-google-docs/id502206895?mt=8

Lister: Shopping and To Do Lists

https://itunes.apple.com/app/lister-shopping-to-do-lists/id550271852?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!