17 แอพฟรี ประจำวันที่ 24 ธันวาคม 2555 [iOS]

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Lola’s Magic Cube HD

https://itunes.apple.com/th/app/id429668967?mt=8

Lola’s Magic Cube

https://itunes.apple.com/th/app/id429617024?mt=8

Where’s My Dollar? HD

https://itunes.apple.com/th/app/id519611244?mt=8

Hired Heroes

https://itunes.apple.com/th/app/id563285044?mt=8

Mission Sirius

https://itunes.apple.com/th/app/id508307270?mt=8

Burn the Rope Worlds

https://itunes.apple.com/th/app/id449606608?mt=8

iMPlayerHD

https://itunes.apple.com/th/app/id570229330?mt=8

KOTOMON

https://itunes.apple.com/th/app/id524884675?mt=8

Whiteboard Mojo

https://itunes.apple.com/th/app/id545169565?mt=8

ControlCraft 2

https://itunes.apple.com/th/app/id531648566?mt=8

Control Craft

https://itunes.apple.com/th/app/id432878907?mt=8

MPro

https://itunes.apple.com/th/app/id540292572?mt=8

Pilo3:Winter Special-An Interactive Children’s Story Book-3D Animation-Cooking Game

https://itunes.apple.com/th/app/id582863286?mt=8

Pilo2:Winter Special-An Interactive Children’s Story Book-3D Animation-Puzzle-Music Game

https://itunes.apple.com/th/app/id581875455?mt=8

Pilo1:Winter Special-An Interactive Children’s Story Book3D Animation-Puzzle Game

https://itunes.apple.com/th/app/id580116395?mt=8

TRUpuzzlE

https://itunes.apple.com/th/app/id430437507?mt=8

QnMe

https://itunes.apple.com/th/app/id584360248?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!