ช้าอด ! 26 แอพ/เกมส์ iOS ลดราคาเหลือ 0 บาทประจำวัน (26/03/2013)

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Chicks in Tanks

https://itunes.apple.com/th/app/id587974668?mt=8

Jift Pro for Facebook & Google Plus

https://itunes.apple.com/th/app/id567173364?mt=8

Slow Shutter!

https://itunes.apple.com/th/app/id616728746?mt=8

Wombi Detective

https://itunes.apple.com/th/app/id555605455?mt=8

The Journey Down: Chapter One

https://itunes.apple.com/th/app/id580486267?mt=8

Band Together

https://itunes.apple.com/th/app/id530754494?mt=8

Sullivan’s List

https://itunes.apple.com/th/app/id439910003?mt=8

Black Shark HD for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id592417382?mt=8

Black Shark HD

https://itunes.apple.com/th/app/id590717966?mt=8

Blood Roofs

https://itunes.apple.com/th/app/id497008717?mt=8

The Mystery of the Crystal Portal HD (Full)

https://itunes.apple.com/th/app/id363742993?mt=8

The Mystery of the Crystal Portal (Full)

https://itunes.apple.com/th/app/id341329826?mt=8

SYSTEM UTIL Dashboard

https://itunes.apple.com/th/app/id578119993?mt=8

Captain Antarctica

https://itunes.apple.com/th/app/id512922449?mt=8

Captain Antarctica HD

https://itunes.apple.com/th/app/id512922745?mt=8

iPRTG

https://itunes.apple.com/th/app/id326306472?mt=8

Convert Any Unit – Units & Currency Converter & Calculator

https://itunes.apple.com/th/app/id465180749?mt=8

EEK!

https://itunes.apple.com/th/app/id510154630?mt=8

Shellrazer

https://itunes.apple.com/th/app/id512290900?mt=8

Robotanika

https://itunes.apple.com/th/app/id540625246?mt=8

gogoDocs Google Drive ™ (Formerly Google Docs ™) Reader

https://itunes.apple.com/th/app/id335536499?mt=8

gogoDocs Google Drive ™ (Formerly Google Docs ™) Reader for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id364816237?mt=8

120+ in 1 : Applets

https://itunes.apple.com/th/app/id364543484?mt=8

Multi Notes

https://itunes.apple.com/th/app/id507792335?mt=8

CARROT: The Todo List with a Personality

https://itunes.apple.com/th/app/id591840203?mt=8

Path on

https://itunes.apple.com/th/app/id596696015?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!