แจกฟรีวันหยุด !! 32 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 27 ตุลาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Power of Logic

https://itunes.apple.com/th/app/id452804654?mt=8

Power of Logic HD

https://itunes.apple.com/th/app/id478017677?mt=8

Greedy Spiders 2 HD

https://itunes.apple.com/th/app/id567196305?mt=8

Greedy Spiders 2

https://itunes.apple.com/th/app/id556890669?mt=8

MicroCells

https://itunes.apple.com/th/app/id536262985?mt=8

Pin Tiki Ball

https://itunes.apple.com/th/app/id542684591?mt=8

Do! Spring – The Best Simple To Do List

https://itunes.apple.com/th/app/id430388524?mt=8

Legendary Wars

https://itunes.apple.com/th/app/id413423472?mt=8

Legendary Wars HD

https://itunes.apple.com/th/app/id431549347?mt=8

London Tube for iPad by Zuti

https://itunes.apple.com/th/app/id369179099?mt=8

EvoNotes Pro

https://itunes.apple.com/th/app/id518241448?mt=8

Intuition App, Self Hypnosis & Subliminal

https://itunes.apple.com/th/app/id472184676?mt=8

Avenging Spirit

https://itunes.apple.com/th/app/id404180502?mt=8

Toy Defense HD

https://itunes.apple.com/th/app/id504278452?mt=8

Excavator

https://itunes.apple.com/th/app/id409123625?mt=8

Little Solver – Figural Analogies

https://itunes.apple.com/th/app/id469519455?mt=8

Bugsy Kindergarten Math

https://itunes.apple.com/th/app/id526532832?mt=8

imikimi Photo Frames & FX

https://itunes.apple.com/th/app/id342563837?mt=8

Routes. Planning your journeys

https://itunes.apple.com/th/app/id486198800?mt=8

Download Agent

https://itunes.apple.com/th/app/id510311129?mt=8

Compass, Flashlight, Speedometer, Altimeter, Course

https://itunes.apple.com/th/app/id519123250?mt=8

Farm Frenzy 3 HD

https://itunes.apple.com/th/app/id434395271?mt=8

Farm Frenzy 3

https://itunes.apple.com/th/app/id403468690?mt=8

Babel Rising 3D

https://itunes.apple.com/th/app/id522047109?mt=8

Anthill

https://itunes.apple.com/th/app/id414658364?mt=8

Muffin Knight

https://itunes.apple.com/th/app/id447610616?mt=8

Agent Dash

https://itunes.apple.com/th/app/id530457204?mt=8

Star Empires XD

https://itunes.apple.com/th/app/id544203684?mt=8

Jelly Cannon Reloaded

https://itunes.apple.com/th/app/id505126401?mt=8

Talking Rex the Dinosaur for iPad

https://itunes.apple.com/th/app/id398852905?mt=8

Stacheify

https://itunes.apple.com/th/app/id528949038?mt=8

Era of Sail

https://itunes.apple.com/th/app/id555928605?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!