ช้าอด !! 20 แอพ iPhone/iPad แจกฟรีประจำวันที่ 29 ตุลาคม 55

[ติดตามโพสต์รายการแจกแอพ iPhone/iPad ลดราคาย้อนหลังของแต่ละวันได้ที่ http://www.9tana.com/node/tag/appiosfree]

*ถ้าเข้ามาแล้วเห็นว่าไม่ฟรี แสดงว่ามาไม่ทันช่วงที่เจ้าของโปรแกรมเขาแจกฟรีนะครับ

Monstaaa!

https://itunes.apple.com/th/app/id482844637?mt=8

Grimm

https://itunes.apple.com/th/app/id406222390?mt=8

Blux Camera

https://itunes.apple.com/th/app/id544582845?mt=8

ThinkO

https://itunes.apple.com/th/app/id503606771?mt=8

Crazy Doctor

https://itunes.apple.com/th/app/id562212823?mt=8

DONKEY.BAS

https://itunes.apple.com/th/app/id496795223?mt=8

DrawRace 2 HD

https://itunes.apple.com/th/app/id433128163?mt=8

DrawRace 2

https://itunes.apple.com/th/app/id433127774?mt=8

Montreal Travel Map

https://itunes.apple.com/th/app/id569084201?mt=8

Hatchi – A retro virtual pet

https://itunes.apple.com/th/app/id489479624?mt=8

Zuba!

https://itunes.apple.com/th/app/id538819311?mt=8

Mecho Wars

https://itunes.apple.com/th/app/id319358443?mt=8

3D faces

https://itunes.apple.com/th/app/id561447837?mt=8

HellGore

https://itunes.apple.com/th/app/id404241333?mt=8

Chiizu ~ Photo Decoration With Artists

https://itunes.apple.com/th/app/id414154839?mt=8

ChemTrix

https://itunes.apple.com/th/app/id549708598?mt=8

C# Programming Language with Reference

https://itunes.apple.com/th/app/id486208408?mt=8

Java Programming Language with Reference

https://itunes.apple.com/th/app/id486207896?mt=8

Apocalypse Max: Better Dead Than Undead

https://itunes.apple.com/th/app/id518327015?mt=8

C++ Programming Language with Reference

https://itunes.apple.com/th/app/id461327665?mt=8


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!