App Store เข้าไม่ได้ !? อย่าตกใจ…แอปเปิลกำลังปิดปรับปรุง

วันนี้ (7 สิงหาคม) ผู้ใช้อุปกรณ์ iOS หลายคนบ่นกันใน Social Network ว่า App Store หรือบ้างก็ iTunes Store ไม่สามารถใช้บริการได้

ซึ่งเมื่อดูในหน้าเว็บบอกสถานะบริการต่างๆ ของแอปปเปิลแล้ว ก็มีการระบุออกมาอย่างเป็นทางการว่าระบบดังกล่าวไม่สามารถใช้การได้จริงๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริการที่มีการจ่ายเงินออนไลน์ ได้แก่ App Store, iTunes Store, Mac App Store และ iBookstore

หน้าเว็บแสดงสถานะบริการต่างๆ ของแอพเปิล สีเขียวคือใช้งานได้ปกติ ส่วนสีส้มแสดงว่าระบบมีปัญหา URL : http://www.apple.com/support/systemstatus

อัพเดทล่าสุด 2:00 น. ตอนนี้ Store ทั้งหลายกลับมาใช้การได้ปกติแล้วครับ

ที่มา – @khajochi และ Business Insider


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!