วิธีตรวจสอบสถานะเกษตรกร – ยกเลิกทะเบียนเกษตรกร (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดให้ตรวจสอบสถานะความเป็นเกษตรกรและสมาชิกครัวเรือน การขึ้นทะเบียนเกษตรกร และเปิดโอกาศให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์มสำหรับการยกเลิกทะเบียนเกษตรกร หลังจากที่หลายคนเพิ่งรู้ตัวว่าอยู่ในทะเบียนเกษตรกร ไม่สามารถรับเงินเยียวยา 5000 บาท จากโครงการเราไม่ทิ้งกันได้

การตรวจสอบสถานะว่าเราขึ้นทะเบียนเกษตรกรหรือไม่

สามารถทำได้ง่ายๆ โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ http://farmer.doae.go.th จากนั้นกรอก เลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลักลงไป แล้วกดปุ่ม ค้นหา ระบบจะแจ้งทันทีว่าเราอยู่ในทะเบียนเกษตรกรหรือไม่หรือ

การยกเลิกทะเบียนเกษตรกร

• แบบคำร้องขึ้นทะเบียน/ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ปี 2563
สำหรับครัวเรือนเกษตรกร | สำหรับนิติบุคคล

• แบบคำร้องอื่นๆ
(ยกเลิกครัวเรือนเกษตรกร/เปลี่ยนหัวหน้าครัวเรือน/เปลี่ยนสถานที่ขึ้นทะเบียน)

 


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!