checkbill.pea.co.th ตรวจสอบค่าไฟฟ้าเดือนเมษายน จากกมาตราการช่วยเหลือ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเปิดระบบตรวจสอบข้อมูลค่าไฟฟ้าค้างชำระ ใบแจ้งค่าไฟเดือน เมษายน 2563 เพื่อปรับยอดบิลใหม่ตามมาตรการช่วยเหลือผู้ใช้ไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัย ให้จ่ายเท่าเดือนมีนาคม โดยสามารถตรวจได้ด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์ https://checkbill.pea.co.th/ หรือ QR Code ด้านล่างนี้


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!