หมายเลข 17 ช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา สำหรับเรียนผ่านทีวี (DLTV)

กสทช. มีมติอนุมัติกำหนดเรียงลำดับหมายเลขช่องทีวีดิจิตอลเพื่อการศึกษา จำนวน 17 ช่องรายการ เพื่อส่งเสริมการศึกษาและการเรียนรู้ของเยาวชนและครอบครัวในช่วงการระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 เริ่มออกอากาศ 18 พฤษภาคม 2563

รายชื่อช่อง DLTV (คลิกเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้)


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!