ค้นหาไฟล์ซ้ำ-กำจัดให้ราบ เพิ่มพื้นที่ให้เครื่องของเราด้วย “Duplicate File Finder”


Duplicate File Finder เป็นโปรแกรมที่จะช่วยเราค้นหาไฟล์ที่ซ้ำกันที่อยู่ในเครื่องของเรา และสามารุเลือกลบไฟล์ที่ซ้ำเพื่อประหยัดพื้นที่อีกด้วย อาทิเช่น พวกไฟล์รูปภาพหรือไฟล์เพลง ที่มักจะมีความซ้ำซ้อน หรือเป็นไฟล์เดียวกันแต่มีหลายสำเนา โปรแกรมนี้ก๋สามารถค้นหามา และลบไฟล์ที่ซ้ำออกไปได้
ไม่เฉพาะไฟล์ที่ชื่อเหมือนกันนะครับ แต่โปรแกรมนี้จะแสกนไปถึงเนื้อหาของไฟล์นั้นเลย หากเนื้อหาเหมือนกันถือว่าเป็นไฟล์เดียวกันครับ และเราสามารถตัดสินใจได้ว่า จะลบหรือจะเก็บไฟล์ไหน

หน้าตาของโปรแกรม


ดาวน์โหลดโปรแกรม Duplicate File Finder


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!