ปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ง่ายๆ ผ่านแอพ Farmbook

สำนักงานประชาสัมพันธ์ กรมส่งเสริมการเกษตร เผยขั้นตอนการปรับปรุงทะเบียนเกษตรกร ผ่านแอปพลิเคชั่น Farmbook สำหรับเกษตรกรที่เคยลงทะเบียนไว้แล้วเท่านั้น ที่มีความประสงค์แจ้งปรับปรุงรายละเอียดการทำเกษตรในรอบการเพาะปลูก

Farmbook สมุดทะเบียนเกษตรกรดิจิทัลแอปพลิเคชันสำหรับเกษตรกรไทย

  • แจ้งปลูกปรับปรุงข้อมูลการปลูก
  • ติดตามตรวจสอบข้อมูลการขึ้นทะเบียนเกษตรกร
  • สำรวจสมาชิกของครัวเรือน
  • ติดตามสิทธิ์ตามโครงการและมาตรการของรัฐของครัวเรือน
  • ใช้รหัสทะเบียนเกษตรกร หรือ เบอร์โทรศัพท์ ที่ลงทะเบียนไว้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอเข้าใช้งานทั้งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเป็นเลขเดียวกัน
  • คู่มือสำหรับเกษตรกร : http://bit.ly/2UpMZEk
  • ดาวน์โหลดคู่มือ : http://bit.ly/2HYsb0T

ดาวน์โหลดแอพ Farmbook : สำหรับมือถือ Android | สำหรับ iPhone


ส่งต่อเรื่องนี้ให้เพื่อน!